Banner 468x60
Startsida

Vad är Nemaslug?
Nemaslug är en unik naturprodukt innehållande mikroskopiska maskar (nematoder) som söker upp sniglar, stoppar dem från att äta plantor inom tre dagar och dödar dem.

Varför använda Nemaslug?
Nemaslug är ett effektivt alternativ till kemikalier. De är säkra att använda och ofarliga för barn, husdjur, fåglar och vilda djur.

Vad funkar Nemaslug mot?
Nemaslug attackerar alla små till medelstora vanligt förekommande arter av sniglar upp till 8 cm stora.

Hur länge skyddar Nemaslug mot sniglar?
En behandling med Nemaslug ger minst sex veckors kontroll över sniglarna. Det är generellt den tid som behövs för att växterna i trädgården ska få en bra tillväxt. Nemaslug är vattensäkert och funkar därmed bäst när behovet är som störst. Så länge det finns sniglar förökar sig nematoderna och fler sniglar kan infekteras.

Krävs det några särskilda åtgärder?
Nemaslug kan angripa vattensniglar. För att undvika skador på vattensniglar håll ett avstånd om minst 15 cm till dammar. Använd inte Nemaslug om området du vill behandla är av sumpig karaktär. Nemaslugs effekt minskar i kraftigt i leriga marker.

Är Nemaslug skadligt för annat?
Nemaslug är oskadligt för andra djur, fåglar, växter och barn.

Hur använder jag Nemaslug?
Nemaslug appliceras enkelt med vanlig vattenkanna med stril. Fullständiga instruktioner följer med förpackningen. Det tar normalt ca 20 minuter att behandla med standard- förpackningen om 12 miljoner nematoder. Det är viktigt att använda rätt mängd vatten eftersom det garanterar att nematoderna kommer ner i jorden och fördelas sig jämnt.

Krävs det några speciella förhållanden? Nemaslug ska tillsättas till fuktig jord. Om du behöver behandla vid torr väderlek är det bättre att vänta tills senare på dagen när jorden inte torkar så snabbt. Då får nematoderna en chans att vandra under jorden nattetid. Jordens temperatur måste vara minst +5°C.

Kan jag äta grödor som behandlats med Nemaslug?
Ja, tvätta bara frukten eller grönsakerna på vanligt sätt.

Vad händer om temperaturen faller efter att jag använt Nemaslug?
Det kan ta längre tid innan du har kontroll över sniglarna. Nematoderna kan dock överleva även under förhållanden med frost.

Vad händer med Nemaslug vid långvariga regnperioder?
Till skillnad mot andra bekämpningsmetoder kommer Nemaslug fortsätta att verka under fuktiga förhållanden - precis då du behöver skyddet som bäst!

Hur länge kan Nemaslug förvaras före användning?
Nemaslug kan förvaras i kylskåp fram till bäst före datum som finns angivet på varje förseglad förpackning. Det är dock bäst att använda denna levande produkt så fort som möjligt efter att du fått din beställning.

Kan jag spara Nemaslug som blandats med vatten?
Nej, använd alltid vattenblandad Nemaslug direkt.

Vad ska man göra med överbliven vattenlösning av Nemaslug?
Du kan inte överbehandla med Nemaslug, men om du har lösning kvar efter fullständig behandling kan du sprida det över omgivande områden. Detta förhindrar sniglar från att förflytta sig till andra ytor och angripa omgivande växter.

Kan jag använda snigelpellets med Nema- slug?
Ja, snigelpellets (järnfosfat) påverkar inte behandlingen med Nemaslug.

Är det en fördel att behandla med Nemaslug på hösten?
Om du behandlar med Nemaslug tidigt på hösten minskar du antalet sniglar som lägger ägg och därmed också den population sniglar som vaknar kommande vår.

Vilken är den bästa tiden att behandla med Nemaslug för att skydda mina potatisar mot snigelangrepp?
Det är bevisat att bästa resultat uppnås om Nemaslug används sex till sju veckor före skörd. Det är den period då känsligheten är som störst.

Kan jag vattna Nemaslug direkt på plantor?
Nematoder lever i jorden så det är bättre att vattna Nemaslug direkt på jorden istället för plantan. Om det är tätt med blad eller löv och mycket av Nemaslug fastnar på dessa kan du vattna en gång till med extra vatten.

Bionema AB - Snigelfri.se | Överboda 321 | 905 88 Umeå | Tel: 090-19 76 40 | mail: info@snigelfri.se